2018-03-01 12:45:13

Uchwała Zarządu nr 4/2018

uchylajaca Uchwałę nr 29/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie refundacji zakupu szkieł korekcyjnych do okularów korygujących wzrok.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW