2018-12-05 09:37:10

Uchwała Zarządu nr 20/2018

uchylająca Uchwałę nr 10/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW