2018-10-30 09:46:20

Uchwała Zarządu nr 15/2018

zmieniająca Uchwałę nr 17/2015 z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW