2017-10-30 12:12:04

Uchwała Zarządu nr 13/2017

w sprawie przyjęcia zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW