2017-07-27 10:54:34

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS dla trzech ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach zaputania ofertowego nr 5/2017/RPOWS dla trzech ekspertów - czlonków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie". Poniżej zamieszczono zapytanie wraz z załącznikami.

Informacja z dnia 31 lipca 2017 r. Informujemy, iż w pkt. VII Zapytania termin złożenia oferty pojawiła się omyłka do dnia 4 lipca 2017 r. Obowiązujący termin złożenia oferty to 4 sierpnia 2017 r. W załączeniu zamieszczono poprawione w pkt. VII zapytanie ofertowe.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW