2017-07-12 13:02:48

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPOWS dla doradców dot opracowania Biznes Planów do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania nr 4/2017/RPOWS dla doradców dot. opracowania Biznes Planów do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

 

Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do przygotowania oferty.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW