2017-06-07 11:10:41

Zapytanie ofertowe dla doradcy zawodowego/psychologa do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/2017/RPOWS dla doradcy zawodowego/psychologa do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

UWAGA!!! Informujemy, iż w związku z wydłużeniem terminu rekrutacji ulega zmianie termin składania ofert do 23 czerwca 2017 r. do godziny 11:30

 

Ponadto ulega zmianie termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do 14 lipca 2017 r.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW