2017-08-21 09:38:18

Wyniki postępowania 9/PSLGD/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 18.08.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 9/PSLGD/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert wpłynłęy oferty:

Hotel Victoria s.c.
Omega Hotel sp. z o.o.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hotel Victoria s.c., która zostania zaproszona do podpisania umowy. W załączonym poniżej pliku zamieszczono protkół z otwarcia i wyboru ofert.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW