2017-07-28 10:45:05

Wyniki postępowania 1/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 27.07.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 1/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert płynłęy oferty:

  • "Ameliówka" Sp. z o.o.,
  • Hotel Senator s.c. Prokop i s-ka.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hotel Senator s.c. Prokop i S-ka, która zostania zaproszona do podpisania umowy. W załączonym poniżej pliku zamieszczono prootkół z otwarcia i wyboru ofert.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW