2017-08-08 13:08:00

Wynik postępowania 5/2017/RPOWS na ocenę biznes planów

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocene ofert złożonych w ramach zapytania nr 5/2017/RPOWS  z dnia 27 lipca 2017 roku dla trzech ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramch projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie".

W wyniku oceny do świadczenia usług oceny biznes planów wybrano ofertę nr 1,2, 7 złożone przez Bożene Ogonowską, Terese Brożyne RAFTER, Ewelinę Bień.

 

Poniżej zamieszczono protokół wyboru z przedmiotowego zapytania.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW