2017-07-21 12:35:12

Wynik postępowania 4/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w dniu 21 lipca 2017 r. zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 4/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu "LGD owskie wsparcie w biznesowym starcie".

 

W wyniku oceny do świadczenia usług doradczych została wybrana oferta firmy HR Center Marta Majcher, która zaoferowała cenę w wysokości 74,00 zł brutto. Informacja do wybranego oferenta została przekazana mailowo i telefonicznie. Jednak oferent zrezygnował z realizacji zamówienia.

 

W związku z powyższym dokonano ponownej oceny ofert. W wyniku ponownej oceny ofert do  świadczenia usług doradczych została wybrana Firma Szkoleniowo-Doradcza "OŚWIATA 2000" Beata Staroń, która zaoferowała cenę w wysokości 85,00 zł brutto.

 

Poniżej zamieszczono Protoków z zapytania ofertowego nr 4/2017/RPOWS oraz Protokół z ponownej oceny zapytania ofertowego nr 4/2017/RPOWS

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW