2017-07-21 12:35:12

Wynik postępowania 4/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w dniu 21 lipca 2017 r. zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 4/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu "LGD owskie wsparcie w biznesowym starcie".

 

W wyniku oceny do świadczenia usług doradczych została wybrana oferta firmy HR Center Marta Majcher, która zaoferowała cenę w wysokości 74,00 zł brutto. Informacja do wybranego oferenta została przekazana mailowo i telefonicznie. Jednak oferent zrezygnował z realizacji zamówienia.

 

W związku z powyższym dokonano ponownej oceny ofert. W wyniku ponownej oceny ofert do  świadczenia usług doradczych została wybrana Firma Szkoleniowo-Doradcza "OŚWIATA 2000" Beata Staroń, która zaoferowała cenę w wysokości 85,00 zł brutto.

 

Poniżej zamieszczono Protoków z zapytania ofertowego nr 4/2017/RPOWS oraz Protokół z ponownej oceny zapytania ofertowego nr 4/2017/RPOWS

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW