2017-07-03 13:46:18

Wynik postępowania 2/2017/RPOWS na świadczenie usług doradcy zawodowego psychologa

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 2/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczycy zawdowego/psychologa do badania predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. 

W wyniku oceny do Komisji Rekrutacyjnej wybrano oferty złożonę przez Teresę Brożynę. W załączonym poniżej pliku znajduje się protokół z wyboru ofert.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW