2017-07-03 13:33:19

Wynik postępowania 1/2017/RPOWS na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 1/2017/RPOWS na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. 

W wyniku oceny do Komisji Rekrutacyjnej wybrano oferty złożonę przez Tomasza Margulę, Bożenę Ogonowską i Ewelinę Bień. W załączonym poniżej pliku znajduje się skan protokołu z wyboru ofert.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW