2017-08-10 10:21:49

Rozstrzygnięcie postępowania nr 8/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 8/PSLGD/KSOW/2017

W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta:

a) Groman Hotel*** - została odrzucona, zgodnie z zapisem w Zapytaniu ofertowym nr 8/PSLGD/KSOW/2017 w pkt.4.2 b) zaoferowano zrealizowanie usługi na kwotę większą od kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego i wynikającej z realizacji projektu na podstawie umowy nr 023/2017 zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW