2017-08-01 10:16:41

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/PSLGD/KSOW/2017

W ramach postępowania wpłynęły oferty:

a) Biuro usługowo-Turystyczne "Atlantic" - została wykluczona, ponieważ nie spełnia warunku z pkt. 4.1 lit. a),

b) Balt-Tur Grupa Hotelowa s.c. - ze względu na brak wystarczających środków.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW