2017-07-24 08:55:12

Postępowanie nr 4/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie kujawsko-pomorskim lub mazowieckim lub podlaskim lub warmińsko-mazurskim.
 
Poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne dokumenty do przygotowania oferty.

Pytania i odpowiedzi:
1. Przez jaki czas potrzebne będą poszczególne sale.

Wykorzystanie poszczególnych sal przedstawiono w pliku Program konferencji
.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW