2017-07-24 09:46:34

Postępowanie nr 2/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Postępowanie nr 1/PS LGD/KSOW/2017
Ogranizacja pobytu grupy szkoleniowej
Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie dolnośląskim lub małopolskim lub opolskim lub śląskim.


Poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne dokumenty do przygotowania oferty.

Pytania i odpowiedzi:
1. Przez jaki czas potrzebne będą poszczególne sale.
Wykorzystanie poszczególnych sal przedstawiono w pliku Program konferencji.

 

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW