2017-12-11 14:20:33

Uchwała Rady Programowej nr 76/2017

w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie  w ramach naboru 2/2017, 3/2017

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW