2017-11-20 13:23:10

Uchwała Rady Programowej nr 73/2017

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2017.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW