Wyniki naborów

Wyniki oceny wnisoków w ramach naboru 3/2017

W terminie od 11 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój infrastruktury służącej społe...

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 2/2017

W terminie od 11 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój infrastruktury służącej społe...

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2017

W terminie od 8 do 20 listopada 2017 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy ramach naboru nr 1/2017. Poniżej zami...

Wynik oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 1/2017/G

W terminie od 20 do 31 marca 2017 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2017/G.Na podstawie przedmiotowej oceny zgodnie z obowiazującą Procedurą wyboru i oceny grantobiorców przygotowane zostały listy wybranych...

Wynik oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 2/2017/G

W terminie od 20 do 31 marca 2017 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 2/2017/G. Na podstawie przedmiotowej oceny zgodnie z obowiazującą Procedurą wyboru i oceny grantobiorców przygotowane zostały listy wybranych...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW