Wyniki naborów

Wyniki oceny wnisoków w ramach naboru 3/2017

W terminie od 11 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój infrastruktury służącej społe...

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 2/2017

W terminie od 11 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój infrastruktury służącej społe...

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2017

W terminie od 8 do 20 listopada 2017 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy ramach naboru nr 1/2017. Poniżej zami...

Wynik oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 1/2017/G

W terminie od 20 do 31 marca 2017 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2017/G.Na podstawie przedmiotowej oceny zgodnie z obowiazującą Procedurą wyboru i oceny grantobiorców przygotowane zostały listy wybranych...

Wynik oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 2/2017/G

W terminie od 20 do 31 marca 2017 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 2/2017/G. Na podstawie przedmiotowej oceny zgodnie z obowiazującą Procedurą wyboru i oceny grantobiorców przygotowane zostały listy wybranych...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW