2017-09-07 11:36:52

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru 1/2017

1. Ile  punktów otrzymają wnioskodawcy z poszczególnych gmin w ramach kryterium nr 12 "Zrównoważony rozwój obszau LSR" ?

Liczba punktów dla mieszkańców poszczególnych gmin zostala przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp Gmina Kwota dotychczas przyznanej pomocy     w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Punkty zrównoważonego rozwoju
1 Pawłów 1 632 082,20   0  
2 Nowa Słupia 581 320,00 0,5
3 Baćkowice 300 000,00 1
3 Łagów 300 000,00 1
4 Iwaniska 157 533,37 2
5 Waśniów 98 133,70 2,5
6 Brody 0,00 3

 

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW