2017-09-07 11:36:52

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru 1/2017

1. Ile  punktów otrzymają wnioskodawcy z poszczególnych gmin w ramach kryterium nr 12 "Zrównoważony rozwój obszau LSR" ?

Liczba punktów dla mieszkańców poszczególnych gmin zostala przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp Gmina Kwota dotychczas przyznanej pomocy     w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Punkty zrównoważonego rozwoju
1 Pawłów 1 632 082,20   0  
2 Nowa Słupia 581 320,00 0,5
3 Baćkowice 300 000,00 1
3 Łagów 300 000,00 1
4 Iwaniska 157 533,37 2
5 Waśniów 98 133,70 2,5
6 Brody 0,00 3

 

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW