2017-06-05 14:13:36

Zaproszenie na Walne Zebranie

Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Świetlicy Środowiskowej w Pawłowie nr 45.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za rok 2016.
6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie: a. udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016, b. określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w latach 2017 – 2018.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu obrad.

Treści projektów uchwał dostępne są na stronie Internetowej www.lgd-srws.pl w zakładce: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/ Projekty uchwał.
W przypadku niemożliwości pojawienia się prosimy o udzielenie pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia, który będzie obecny na Walnym Zebraniu.
Poniżej zamieszczona została lista osób, którym ewentualnie można udzielić pełnomocnictwo:
1. Gmina Baćkowice - Wiesław Frejlich.
2. Gmina Łagów – Agnieszka Sadłocha, Sławomir Miechowicz, Piotr Sadłocha, Zdzisław Zwoliński.
3. Gmina Nowa Słupia – Danuta Fijas, Piotr Sepioło, Anna Kucharczyk.
4. Gmina Pawłów – Barbara Ciesek, Piotr Maj.
5. Gmina Waśniów – Sylwester Grąkowski.
6. Gmina Brody – Wiesława Wójcik.
7. Gmina Iwaniska - Zbigniew Kwiatkowski.

Jednocześnie informujemy, iż o godz. 10:30 odbędzie się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, podczas którego podjęta zostanie decyzja o zawieszeniu praw członkowskich osób, które dotychczas nie uregulowały zaległych składek członkowskich. Uniknięcie zawieszenia w prawach członkowskich możliwe jest poprzez uregulowanie zaległych składek członkowskich na konto bankowe. Przypominamy również osobom, które dotychczas nie uregulowały składki członkowskiej za rok 2016 o konieczności wpłacania niniejszej składki. Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 13/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązuje stawka 15,00 zł., którą należy wpłacić na konto bankowe:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
Konto bankowe:

26 1140 2020 0000 2790 1700 1001
m-Bank S.A. Oddział Korporacyjny Kielce,
ul. Sienkiewicza 2, Kielce

 


Galeria

Załączniki

Pełnomocnictwo

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW