2017-06-27 12:12:22

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 r. za nami

W dniu 22 czerwca 2017 r. w świetlicy środowiskowej w Pawłowie odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które otworzył Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Stanisław Masternak. Przewodniczącym Zebrania został jednogłośnie Piotr Sadłocha, a sekretarzem Beata Styczeń.
Po przedstwieniu przez Wiceprezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2016 r. reprezentująca Komisję Rewizyjną Beata Styczeń rekomendowała udzielenie absolutorium Zarządowi. W dalszej kolejności przewodniczący Walnego Zebrania, przedstawił projekty Uchwał Walnego Zebrania , do których Członkowie Stowarzyszenia nie wnieśli uwag. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Następnie Piotr Sadłocha przedstawił zebranym zakres prowadzonych prac oraz plany działania do końca 2018 roku.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za aktywne uczestnictwo w obradach.

Treść wszystkich podjętych Uchwał dostępna jest w zakładkach: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/Podjęte Uchwały. Protokół w zakładce: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/Protokoły.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW