2017-09-20 12:40:48

Szkolenia z możliwości otrzymania premii za nami

Zakończyliśmy cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.
Ostatnie spotkanie odbyło się 8 września br. w Pawłowie. W spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Przedsięwzięcia: 1.1.1.Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Uczestnicy, którzy zebrali się 8 września w Świetlicy Środowiskowej OSP w Pawłowie, zostali zapoznani z warunkami i wysokością pomocy oraz procedurą składania wniosków. Jeszcze przed rozpoczęciem prezentacji każdy uczestnik został wyposażony w materiały szkoleniowe, które zawierały najważniejsze informacje dla potencjalnych beneficjentów.

Dziękujemy wszystkim obecnym za aktywny udział.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW