2017-06-27 12:49:22

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wspiera przedsiębiorców

Miło nam poinformować iż 12 przedsiębiorców, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016 dotyczącego przyznania pomocy na rozwój przedsiębiorstw (Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe miejsca pracy) stopniowo pomyślnie przechodzi do kolejnego etapu.

Po pozytywnej weryfikacji projektów przez Zarząd Województwa są oni zapraszani do podpisania umów. Spodziewamy się, że do końca czerwca ten etap się zakończy i wszyscy będą mogli przystąpić do uruchomienia swoich inwestycji.

Naszym beneficjentom życzymy bezproblemowej realizacji zaplanowanych działań i mamy nadzieję, iż podzielą się z nami swoimi doświadczeniami w ramach dobrych praktyk.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW