2017-09-04 12:28:06

Podpisanie umów w ramach LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie

W dniu 1 września br. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Białe Ługi” marszałek Adam Jarubas uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów z uczestnikami projektu pn. „LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to ponad 4, 7 mln zł, a kwota dofinansowania unijnego to ponad 4, 6 mln zł. Projekt realizowany jest przez 14 Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego, w tym Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości poprzez zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz osoby odchodzące z rolnictwa, na obszarze gmin województwa świętokrzyskiego objętych działalnością Lokalnych Grup Działania. Formy wsparcia przewidziane w projekcie to m. in. szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe.

W ramach projektu zostałonie przyznanych 10 dotacji po 21 000 zł, co łącznie daje kwotę 21 000,00 zł oraz zostanie przyznane wsparcie pomostowe w wysokości 1100 zł miesięcznie przez pierwszych 6 miesięcy działania firmy.

Życzymy aby wszystkie projekty udało się z powodzeniem zrealizować.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW