2017-09-28 09:41:43

Pierwsze warsztaty z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu grantowego

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża organizuje dla szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej tj. gmin Nowa Słupia, Łagów, Baćkowice, Brody Iłżeckie, Pawłów, Iwaniska, Waśniów warsztaty z zakresu przedsiębiorczości.

Pierwsze warsztaty w ramach projektu grantowego pn. „Świętokrzyskie tradycje – ocalić od zapomnienia – cykl warsztatów tradycyjnych rzemiosł” współfinansowanego z naszej lokalnej strategii rozwoju, odbyły się w dniach 27 i 28 września br.
Zajęcia prowadzone są na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi oraz w Domu Kultury w Rudkach.
Celem warsztatów jest wykorzystanie potencjału tradycyjnych, często zapomnianych rzemiosł jak wikliniarstwo, garncarstwo, zielarstwo, rzeźbiarstwo czy kowalstwo i wykorzystanie tych lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego w tworzeniu produktów turystycznych.
Kolejne warsztaty odbywać się będą w dniach 3 i 4 października 2017 roku.
W projekcie łącznie weźmie udział 8 szkół gimnazjalnych z terenu LGD. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach było przesłanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej.

W programie warsztatów dla każdej grupy uwzględniono:
1.Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi
- warsztaty tradycyjnych rzemiosł na terenie CK-A w Nowej Słupi
- wikliniarstwo, kowalstwo, zielarstwo, garncarstwo oraz rzeźbiarstwo.
Warsztaty zaaranżowane są w ten sposób, aby umożliwić realne uczestnictwo w pokazie, tj. próby samodzielnego wykonywania prezentowanych czynności (lepienie z gliny, przygotowywanie potraw, praca miechem i młotem kowalskim, plecenie koszy wiklinowych, nauka rzeźbiarstwa). Uczestnicząc w warsztatach uczniowie poznają jednocześnie starożytną historię Gór Świętokrzyskich. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych prezenterów związanych z rekonstrukcją historyczną i pokazami tradycyjnych rzemiosł.
2. Panel merytoryczny w Domu Kultury w Rudkach, którego elementami będą:
- wprowadzenie do tematyki przedsiębiorczości
- przykłady wykorzystania zasobów lokalnych do tworzenia produktów turystycznych
- tworzenie pomysłu na produkt turystyczny z wykorzystaniem lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego
- praca w grupach - prezentacja pomysłów.


Do projektu przystąpiły następujące szkoły:
Gminny Zespół Szkół w Łagowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach
Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach
Gimnazjum w Waśniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
Zespół Szkół w Rudkach

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW