2017-11-14 08:45:37

O doświadczeniach Stowarzyszenia w Macedonii

W dniach 6-7 listopada br. Dyrektor biura Piotr Sadłocha przebywał na zaproszenie LAG Agro Leader w Skopie, Macedonia. Obecnie kraj ten przygotowuje się do przystąpienia do Unii Europejskiej oraz do wdrażania programu Leader. Już teraz ze środków rządowych powstają tam lokalne grupy działania, które tworzą swoje lokalne strategie rozwoju. LAG Agro Leader korzystając ze wsparcia Funduszu Wyszechradzkiego przygotowuje swój dokument strategiczny, do stworzenia którego zaproszeni zostali eksperci z Czech, Słowacji, Węgier i Polski.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW