2017-08-03 13:49:01

Kolejne umowy grantowe podpisane

W dniu 27 lipca br. Dyrektor biura Piotr Sadłocha, w obecności Piotra Żołądka, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę na realizację projektu grantowego w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2. Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości. W tym przypadku dofinansowanie mogły uzyskać inicjatywy związane ze wzmocnieniem postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych.

W związku z powyższym w dniu 1 sierpnia br. w siedzibie Stowarzyszenia, Dyrektor biura Piotr Sadłocha podpisał umowy grantowe z lokalnymi stowarzyszeniami. Wsparcie otrzymały: Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Św. Krzyża” z Nowej Słupi, Stowarzyszenie Tarczek 24 z Tarczku w gm. Nowa Słupia, Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną” z Brodów, Stowarzyszenie „Aktywni” z Nowej Słupi.

Stowarzyszenie przyznało 7 dotacji na łączną wartość dofinansowania 138 370,30 zł.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW