2017-06-27 13:51:25

Już wkrótce lokalne wydarzenia dzięki funduszom lgd

W dniu 19.04.2017 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej złożyło w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego 2 wnioski o przyznanie pomocy na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Weryfikacja jednego z nich z pozytywnym rezultatem właśnie się zakończyła i w dniu 30.06.2017 r., w Kielcach, Stowarzyszenie podpisze umowę na jego realizację. Jest to informacja dobra dla wszystkich organizacji, które wystąpiły z wnioskami o powierzenie grantu w ramach naboru nr 2/2017/G na realizację zadań w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych, gdyż już 07.07.2017 r., godz. 10:00 w Sali konferencyjnej UG w Łagowie podpiszemy z nimi właściwe umowy. 

Nasi beneficjenci na pewno z radością i entuzjazmem przystąpią do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, a będą to wydarzenia dla lokalnej społeczności, o których również za pośrednictwem naszej strony internetowej będziemy informować. Pierwsze imprezy już w lipcu !

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW