2017-06-27 13:51:25

Już wkrótce lokalne wydarzenia dzięki funduszom lgd

W dniu 19.04.2017 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej złożyło w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego 2 wnioski o przyznanie pomocy na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Weryfikacja jednego z nich z pozytywnym rezultatem właśnie się zakończyła i w dniu 30.06.2017 r., w Kielcach, Stowarzyszenie podpisze umowę na jego realizację. Jest to informacja dobra dla wszystkich organizacji, które wystąpiły z wnioskami o powierzenie grantu w ramach naboru nr 2/2017/G na realizację zadań w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych, gdyż już 07.07.2017 r., godz. 10:00 w Sali konferencyjnej UG w Łagowie podpiszemy z nimi właściwe umowy. 

Nasi beneficjenci na pewno z radością i entuzjazmem przystąpią do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, a będą to wydarzenia dla lokalnej społeczności, o których również za pośrednictwem naszej strony internetowej będziemy informować. Pierwsze imprezy już w lipcu !

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW