2017-07-11 08:38:35

Honorowy Obywatel Gminy Waśniów

7 czerwca 2017r. Radni Gminy Waśniów Uchwałą Nr XXXVII/207/2017 nadali tytuł,,Honorowego Obywatela Gminy Waśniów” ks. Janowi Mikosowi budowniczemu i twórcy Schroniska Św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie w uznaniu dotychczasowych zasług dla Gminy Waśniów.
Wójt Gminy Krzysztof Gajewski podziękował ks. Janowi Mikosowi szczególnie za prowadzenie i rozwój Schroniska w Nowym Skoszynie, które pozwala na przeciwdziałanie tak poważnym problemom, jakimi są: samotność, bezradność, szczególnie ludzi starszych. Ks. Jan Mikos jest społecznikiem angażującym się w problemy środowiska w którym żyje jak również jego mieszkańców. Był inicjatorem budowy jedynego w Polsce Schroniska dla samotnych rolników.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW