Wyniki naborów

Wyniki ponownej oceny po rozpatrzeniu protestu

W dniu 1 marca 2017 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej w sprawie ponownej oceny wniosku nr 2016/2/17 w związku z wpłynięciem protestu. Rada lgd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej rozpatrzyła protest pozytywnie.Uchwałą nr 25/2017 z dnia 01.03.2017 r Rada w wyniku ponownej oc...

Wyniki oceny wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1

Poniżej zamieszczone zostały wyniki oceny przeprowadzonej w dniach od 13 stycznia do 3 lutego 2017 r. w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 2/2016. Do pobrania: 1. Lista operacji wybranych2. Lista operacji niewybranych3. Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbyt...

Wyniki oceny wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 z dn. 20.12.2016 r.

Poniżej zamieszczone zostały wyniki oceny przeprowadzonej w dn. 20 grudnia 2016 r. w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 1.2.1/2016/1.   Do pobrania: 1. Lista operacji wybranych 2. Protokół z Posiedzenia Rady Programowej z dn. 20 grudnia 2016 r. 3. Lista wniosk...

Są już wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1.2.1

Informujemy, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej" w terminie 30.09 - 14.10.2016 r.  Rada Programowa Stowarzyszenia oceniła łącznie 11 wni...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW