Wyniki naborów

Wyniki ponownej oceny po rozpatrzeniu protestu

W dniu 1 marca 2017 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej w sprawie ponownej oceny wniosku nr 2016/2/17 w związku z wpłynięciem protestu. Rada lgd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej rozpatrzyła protest pozytywnie.Uchwałą nr 25/2017 z dnia 01.03.2017 r Rada w wyniku ponownej oc...

Wyniki oceny wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1

Poniżej zamieszczone zostały wyniki oceny przeprowadzonej w dniach od 13 stycznia do 3 lutego 2017 r. w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 2/2016. Do pobrania: 1. Lista operacji wybranych2. Lista operacji niewybranych3. Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbyt...

Wyniki oceny wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 z dn. 20.12.2016 r.

Poniżej zamieszczone zostały wyniki oceny przeprowadzonej w dn. 20 grudnia 2016 r. w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 1.2.1/2016/1.   Do pobrania: 1. Lista operacji wybranych 2. Protokół z Posiedzenia Rady Programowej z dn. 20 grudnia 2016 r. 3. Lista wniosk...

Są już wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1.2.1

Informujemy, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej" w terminie 30.09 - 14.10.2016 r.  Rada Programowa Stowarzyszenia oceniła łącznie 11 wni...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW