2016-06-13 12:12:45

Zaproszenie do składania ofert na dostawę elektronicznego systemu rejestracji i oceny wniosków

Prezes Świętokrzyskiej Sieć LGD, działając w imieniu:

a) Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi,
b) Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy,
c) Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy,
d) Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego,
e) Lokalnej Grupy Działania U Źródeł,
f) Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski,
g) Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry,
h) Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej,
i) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,

- zwanych dalej Zamawiającymi, zaprasza do złożenia ofert na dostawę: Elektronicznego systemu rejestracji i oceny wniosków oraz podejmowania uchwał przez organy statutowe LGD – e-LGD, zwanego dalej systemem.

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej świętokrzyskiej sieci LGD:

http://www.swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=724

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW