2016-06-13 12:12:45

Zaproszenie do składania ofert na dostawę elektronicznego systemu rejestracji i oceny wniosków

Prezes Świętokrzyskiej Sieć LGD, działając w imieniu:

a) Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi,
b) Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy,
c) Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy,
d) Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego,
e) Lokalnej Grupy Działania U Źródeł,
f) Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski,
g) Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry,
h) Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej,
i) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,

- zwanych dalej Zamawiającymi, zaprasza do złożenia ofert na dostawę: Elektronicznego systemu rejestracji i oceny wniosków oraz podejmowania uchwał przez organy statutowe LGD – e-LGD, zwanego dalej systemem.

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej świętokrzyskiej sieci LGD:

http://www.swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=724

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW