2016-08-29 14:10:12

Zaproszeni do złożenia oferty w ramach Postępowania 160825/SE/01

Zapraszamy do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej dla uczestników szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej".


Informacja:

Uprzejmie informujemy, iż pkt. 4.1 ppkt. c) zapytania ofertowego znak 160825/SE/01 ulega zmianie.
Otrzymuje następujące brzmienie:

c) posiadają:
• niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
• uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym (transport krajowy oraz transport międzynarodowy);
• pojazd (typu AUTOKAR) przystosowany do transportu dla maksymalnie 40 osób. Przedmiotowy pojazd winny posiadać co najmniej: 40 miejsc siedzących oraz miejsca na bagaże, sprawną klimatyzację, ogrzewanie, indywidualne oświetlenie; indywidualne nawiewy powietrza i oświetlenie, komfortowe rozkładane fotele, pasy bezpieczeństwa, toaletę. Ponadto pojazd musi być wyposażone w sprawne przyrządy kontrolne, w tym tachometry, w gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych miejscach, oraz posiadać sprawną nawigację GPS co najmniej o zasięgu europejskim.

Pozostałe ppkt. w pkt. 4.1 pozostają bez zmian.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW