2016-08-29 14:10:12

Zaproszeni do złożenia oferty w ramach Postępowania 160825/SE/01

Zapraszamy do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej dla uczestników szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej".


Informacja:

Uprzejmie informujemy, iż pkt. 4.1 ppkt. c) zapytania ofertowego znak 160825/SE/01 ulega zmianie.
Otrzymuje następujące brzmienie:

c) posiadają:
• niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
• uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym (transport krajowy oraz transport międzynarodowy);
• pojazd (typu AUTOKAR) przystosowany do transportu dla maksymalnie 40 osób. Przedmiotowy pojazd winny posiadać co najmniej: 40 miejsc siedzących oraz miejsca na bagaże, sprawną klimatyzację, ogrzewanie, indywidualne oświetlenie; indywidualne nawiewy powietrza i oświetlenie, komfortowe rozkładane fotele, pasy bezpieczeństwa, toaletę. Ponadto pojazd musi być wyposażone w sprawne przyrządy kontrolne, w tym tachometry, w gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych miejscach, oraz posiadać sprawną nawigację GPS co najmniej o zasięgu europejskim.

Pozostałe ppkt. w pkt. 4.1 pozostają bez zmian.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW