2016-07-25 12:53:25

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 160701/SE/01 dotyczącego organizacji pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie:

W ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 160701/SE/01 wpłynęły dwie oferty od firm pośredniczących tj.:
1. Magdalena Siśkiewicz New Challenge,
2. Biuro usługowo-Turystyczne ATLANTIC.

Zgodnie z pkt. 4 Zapytania ofertowego o wykonanie Zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gastronomiczną i hotelarską w oparciu o własne obiekty. Oferty, które wpłynęły w ramach niniejszego postępowania pochodzą od firm pośredniczących.

W związku z powyższym powyższe zapytanie podlega unieważnieniu.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW