2016-12-06 13:30:51

Konferencja na temat podejścia LEADER

W dniach 1 - 2 grudnia br. w Rawie Mazowieckiej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało ogólnopolską konferencję, która skierowana była do instytucji zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz organizacji związanych z wdrażaniem podejścia LEADER. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń i podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w Polsce w okresie 2007-2013, omówienie pierwszych doświadczeń z wdrażania podejścia LEADER/RLKS w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wypracowanie rekomendacji dotyczącej obecnej i przyszłej perspektywy finansowej, wysunięcie konkretnych tez do deklaracji podejścia po 2020r. 

Podczas konferencji porównane zostały strategie podejścia LEADER w Polsce i Europie, metody promocji lokalnych produktów i tworzenie marek oraz kierunek realizacji założeń przed LGD. Wysunięte zostały pierwsze wnioski i rekomendacje odnoście PROW 2014–2020.
Uczestnicy dowiedzieli się jakie są największe wyzwania i kierunki rozwoju dla obszarów wiejskich. Ponadto Konferencja była świetną platformą do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami LGD w Polsce. W konferencji uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.
Wiceminister Ryszard Zarudzki wskazał na najważniejsze wyzwania stojące przed Leaderem oraz podkreślił jego znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich.
W drugim dniu warsztaty z zakresu zasad funkcjonowania lgd poprowadził Dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej - Piotr Sadłocha.Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW