2016-12-14 09:01:18

Inwestorzy na start

Stowarzyszenie WIOSNA, znane z projektów Szlachetna Paczka czy Akademia Przyszłości, rusza z nową inicjatywą pod nazwą Wiosenny Inkubator Innowacji. Projekt został przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli niepełnosprawnych, osobach powyżej 50. roku życia oraz młodych bez doświadczenia zawodowego. W ramach projektu WIOSNA wspierać będzie innowacyjne pomysły, które przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

Stowarzyszenie WIOSNA czeka zarówno na osoby prywatne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) oraz podmioty posiadające osobowość prawną, a więc na przykład: stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy. Wsparciem ze strony Stowarzyszenia będą m.in. granty w wysokości do 80 000 zł, specjalistyczne szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne, wsparcie organizacyjno-techniczne oraz materiały szkoleniowe w postaci e-learningu dla autorów najlepszych pomysłów/ Takim wsparciem zostaną objęte 32 wybrane innowacje, spośród których 4 zostaną przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę.

Inkubator to nic innego jak przestrzeń będąca przyjaznym ekosystemem. To komfortowe miejsce sprzyjające powstawaniu innowacyjnych pomysłów. Dlatego pomoc i wsparcie, jakie Stowarzyszenie WIOSNA przygotowało w ramach projektu, będzie skrojone na miarę każdego innowatora.

Zainteresowani mogą wejść na stronę www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator i zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie wraz z załącznikami, następnie wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy (I tura rekrutacji trwa od 28 listopada do 11 stycznia 2017 r.).

Wyniki naboru pojawią się na stronie.

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator
tel.: +48 785 788 020, +48 785 501 436
e-mail: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy partnerskiej z Uniwersytetem

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW