2016-04-15 12:42:02

Uchwała Zarządu nr 2/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz podziale wyniku finansowego.


 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW