2016-12-06 10:52:20

Uchwała Zarządu nr 15/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW