2016-12-06 10:49:22

Uchwała Zarządu nr 14/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW