2016-12-06 10:35:51

Uchwała Zarządu nr 10/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW