2016-12-27 08:48:39

Uchwała Rady Programowej nr 25/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr 20/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru 1.2.1/2016/1

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW