2016-11-18 09:39:01

Uchwała Rady Programowej nr 20/2016

z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru 1.2.1/2016/1 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW