2016-11-18 09:35:06

Uchwała Rady Programowej nr 18/2016

z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie oceny wniosku nr 2016/1/10

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW