2016-11-18 09:17:24

Uchwała Rady Programowej nr 16/2016

z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie oceny wniosku nr 2016/1/8

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW